JCWeetje

Historische JCWeetjesWist-Je-DatjesRuimtekidsTechniek & WetenschapCultuurkriebelsKiddoeVariaarchief

Lichte en zware cola

Neem twee blikjes cola: één met gewone cola en één met cola light. Vul een emmer of bak met water. Plaats de twee blikjes langzaam verticaal (dus gewoon rechtopstaand) in het water. Kijk of ze drijven of zinken. Doe de proef nu opnieuw en zorg ervoor dat er geen luchtbel onder de blikjes zit, anders denk je dat de lucht de blikjes naar omhoog duwt. Is het resultaat hetzelfde? Probeer de blikjes ook eens horizontaal in het water te laten.

Verklaar waarom de blikjes drijven of zinken. Waarom zinken voorwerpen in het algemeen?

De gewone cola zinkt als een baksteen, hoe je hem ook in het water legt. Dit komt omdat de massadichtheid van het blikje met gewone cola groter is dan die van water. De cola kan niet drijven. Een voorwerp kan echter wel op water drijven wanneer zijn massadichtheid kleiner is dan die van water.

Het blikje cola blijft in verticale positie drijven, zelfs als er geen luchtbel onder zit. Dat wil zeggen dat de massadichtheid van het geheel (blikje + cola light) kleiner is dan de massadichtheid van water. Als je deze massadichtheid zou berekenen, moet je rekening houden met de opstaande rand van het blikje. Je moet dus nog een klein volume lucht dat zich binnen die rand bevindt, bij het geheel rekenen. Omdat lucht een zeer kleine massadichtheid heeft, trekt ze de gemiddelde massadichtheid van het eerder geheel van blikje en inhoud omlaag. Als je het blikje op zijn zij legt en eventjes met een klein duwtje onderdompelt, gaat dat volume lucht verloren (het wordt opgevuld met water) en zinkt het blikje wel.

Een voorwerp drijft als het een kleinere massadichtheid heeft dan de vloeistof waarin het zich bevindt.

Bron: “De proefjeskoffer”, Winadoe vzw - http://users.telenet.be/Winadoe/