JCWeetje

Historische JCWeetjesWist-Je-DatjesRuimtekidsTechniek & WetenschapCultuurkriebelsKiddoeVariaarchief

De geschiedenis van @ en andere tekens

Ray Tomlinson gebruikte @ toen hij de eerste e-mail verstuurde in 1971. Hij had een tekentje nodig tussen de naam van de ontvanger en het adres. Maar @ was niet nieuw. In de negentiende eeuw betekende het “tegen de prijs van” en later zag je het op reken-en schrijfmachines.
Ja maar, zeggen de Italianen, het apenstaartje werd al in 1536 door Venetiaanse kooplieden gebruikt als afkorting voor “amfora”, een inhoudsmaat. In Spanje gaan ze nog verder in de geschiedenis. Ze hebben er een document gevonden uit 1448 waarop een @ staat. Het betekent “arroba” of 1/4.

Leuk om weten waar @ vandaan komt, maar middeleeuwse handelaars gebruikten nog meer tekens. Niet alleen om gewicht of inhoud aan te duiden maar vooral als eigendomsmerk. Het was handig om je koopwaar te “merken” want de meeste voerlieden en zeelui konden niet lezen. Soms zie je van die “gemerkte” balen op schilderijen.

Iets aparts zijn de metselaarstekens. Middeleeuwse steenhouwers die aan kathedralen of andere gebouwen werkten hadden elk hun eigen merkteken. Hoekige symbolen die ze in de afgewerkte stenen krasten. Zo kon je weten wie welke stenen gekapt had en hoeveel. Het is leuk om in oude gebouwen op zoek te gaan naar die tekens. In de Sint-Jans kathedraal van ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld vind je er een heleboel!


Wat speurwerk in het Mechelse stadhuis leverde deze metselaarstekens op.

 

Metselaarstekens mag je niet verwarren met vrijmetselaarssymbolen.
De beweging van de vrijmetselaars ontstond rond 1700 in Groot Brittannië. Het was, en is, een “besloten genootschap”, maar ze hebben wel wat gemeen met die middeleeuwse metselaars en steenkappers. Zo organiseren ze zich in een “loge”. Dat woord komt van het Engelse “Lodge”, de werkplaats op de werf van een kathedraal waar bouwmeesters en de steenkappers werkten. Een vrijmetselaar ziet zichzelf als een ruwe steen die hij of zij, samen met anderen, bewerkt om een beter mens te worden.


Vrijmetselaarstekens. Je ziet een passer, een winkelhaak, een waterpas … allemaal spullen die bij het bouwen gebruikt worden. Er ligt ook een ruwe en een afgewerkte steen.

Door Lode Melis