Algemene voorwaarden van onze activiteiten

Je kan je via een e-mailformulier inschrijven voor een activiteit of kamp. Je kan natuurlijk ook steeds een brief sturen of bellen naar ons secretariaat om je in te schrijven. Onze adresgegevens vind je bij contact. Indien je je inschrijft voor een activiteit, lees dan eerst grondig onderstaande informatie.

Activiteiten zonder overnachting

Wanneer ben je ingeschreven?
Inschrijven doe je via onze website (www.jcw.be) of telefonisch (02 252 58 08). Na ontvangst van je inschrijving sturen wij een bevestigingsbericht. De inschrijving voor een activiteit zonder overnachting is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en storting van de bijdrage. Deze bijdrage kan je storten op bankrekeningnummer: IBAN BE76 0013 3997 7295 (BIC GEBABEBB) van JCW, Vlaanderenstraat 101, 1800 Vilvoorde, met vermelding van de naam van de deelnemer en de naam van de activiteit.

Kortingen
Je betaalt de standaardprijs of:

  • Gezins/vriendjesprijs: schrijf je samen in met je broertje/zusje of een nieuw* vriendje/vriendinnetje en betaal je allebei een verminderde prijs, of
  • 2e activiteitsprijs: bij deelname aan 2e of meerdere betalende activiteiten per kalenderjaar, of
  • Partnerprijs: als één van je ouders werkt bij een organisatie die partner is van JCW.

*onder een nieuw vriendje/vriendinnetje verstaan we iemand die nog niet eerder heeft deelgenomen aan een JCW-activiteit.

Ontdek dan hier alles over de kortingen en de partners van JCW!

Extra voordeel
Een JCW-kamp voor -12-jarigen is fiscaal aftrekbaar. JCW vzw stuurt je automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar. Bepaalde ziekenfondsen en werkgevers geven korting aan onze programma's. Vraag dit zelf na en wij leveren graag een attest van deelname af.

Inbegrepen in de prijs:
- alle activiteiten, excursies en ontspanningsactiviteiten,
- gebruik van het benodigde wetenschaps-, opgravings- of ander educatief materiaal,
- lezingen of voordrachten door archeologen, wetenschappers of anderen,
- JCW-verzekering, waarvan een afschrift te verkrijgen is op het secretariaat.

Annulering?
Elke annulering dient schriftelijk op ons secretariaat toe te komen. Bij annulering van je inschrijving uiterlijk 1 maand op voorhand rekenen we een annuleringskost aan van € 5 per dag voor activiteiten zonder overnachting. Bij annulering minder dan 1 maand op voorhand wordt de volledige inschrijvingsprijs aangerekend.
Enkel bij het voorleggen van een medisch attest van ziekte of ongeval, of bij het overlijden van een familielid in eerste of tweede graad wordt een administratiekost aangerekend (een annulering dient steeds schriftelijk gemeld te worden voor aanvang van de activiteit). Niet-betaling geldt niet als annulering!
 

Activiteiten met overnachting

Wanneer ben je ingeschreven?
Inschrijven doe je via onze website (www.jcw.be) of telefonisch (02 252 58 08). Na ontvangst van je inschrijving sturen wij een bevestigingsbericht. De inschrijving voor een activiteit met overnachting is pas definitief na storting van een voorschot van € 90 (of het volledige bedrag indien de kampprijs lager is dan € 90) op bankrekeningnummer: IBAN BE76 0013 3997 7295 (BIC GEBABEBB) van JCW, Vlaanderenstraat 101, 1800 Vilvoorde, met vermelding van de naam van de deelnemer en de naam van het kamp. Na betaling van het voorschot ontvang je een schriftelijke bevestiging van je inschrijving met vermelding van het eventuele restbedrag. Uiterlijk 15 mei dient dit bedrag betaald te worden. Ruim voor aanvang van het kamp krijg je alle praktische informatie toegestuurd.

Kortingen
Tot 15 februari:

  • Vroegboekactie, schrijf je snel in en betaal een verminderde prijs.

Na 15 februari betaal je de standaardprijs of:

  • Gezins/vriendjesprijs: schrijf je samen in met je broertje/zusje of een nieuw* vriendje/vriendinnetje en betaal je allebei een verminderde prijs, of
  • 2e activiteitsprijs: bij deelname aan 2e of meerdere betalende activiteiten per kalenderjaar, of
  • Partnerprijs: als één van je ouders werkt bij een organisatie die partner is van JCW.

*onder een nieuw vriendje/vriendinnetje verstaan we iemand die nog niet eerder heeft deelgenomen aan een JCW-activiteit.

Opmerking: deze speciale prijzen zijn niet van toepassing op de internationale activiteiten en uitwisselingen, en bij activiteiten waarbij dit uitdrukkelijk vermeld staat.

Ontdek dan hier alles over de kortingen en de partners van JCW!

Extra voordeel
Een JCW-kamp voor -12-jarigen is fiscaal aftrekbaar. JCW vzw stuurt je automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar. Bepaalde ziekenfondsen en werkgevers geven korting aan onze programma's. Vraag dit zelf na en wij leveren graag een attest van deelname af.

Inbegrepen in de prijs:
- overnachting met bedden, tenzij anders aangegeven,
- alle maaltijden, inclusief vieruurtje,
- dag- en avondactiviteiten, excursies en ontspanningsactiviteiten,
- gebruik van het benodigde wetenschaps-, opgravings- of ander educatief materiaal,
- lezingen of voordrachten door archeologen, wetenschappers of anderen,
- JCW-verzekering, waarvan een afschrift te verkrijgen is op het secretariaat.

Annulering?
Elke annulering dient schriftelijk op ons secretariaat toe te komen. Bij annulering van je inschrijving voor 15 mei rekenen we een annuleringskost aan van € 90 voor activiteiten met overnachting. Bij annulering na 15 mei wordt de volledige inschrijvingsprijs aangerekend.
Enkel bij het voorleggen van een medisch attest van ziekte of ongeval, of bij het overlijden van een familielid in eerste of tweede graad wordt een administratiekost aangerekend (een annulering dient steeds schriftelijk gemeld te worden voor aanvang van de activiteit). Niet-betaling geldt niet als annulering!

Wijzigingen

JCW vzw behoudt het recht programma's te wijzigen als omstandigheden, onafhankelijk van haar wil dit vereisen. Wanneer een activiteit om organisatorische redenen niet kan plaatsvinden, wordt het volledige bedrag teruggestort, zonder schadeloosstelling of intresten.

Beeldmateriaal

Tijdens JCW-activiteiten worden beelden gemaakt die gebruikt kunnen worden ter promotie van onze vereniging en haar activiteiten (website, JCWeetje, nieuwsbrief ...). Door je in te schrijven ga je hiermee akkoord. Heb je toch bezwaren, laat het ons weten.

Algemeen

Wanneer je inschrijft voor een activiteit, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden zoals ze op deze pagina voorkomen.
Bij vragen, contacteer het JCW-secretariaat: tel 02 252 58 08 of mail: info@jcw.be.